Skip to content

onderweg naar een digitale én menselijke samenleving

Voor iedereen

BREDATA

Blik op de Emmastraat in Breda, vanuit de parkeer garage van Centraal Station.

Bredata: waarom en hoe in Breda?

Digitalisering en ‘smart city’: termen die je steeds vaker ziet en hoort. Wat betekenen ze precies, waarom is Breda er zo actief mee bezig en wat hebben inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers eraan? De gemeente Breda heeft hier samen met de betrokken partijen een visie op gemaakt, genaamd Bredata (masterplan digitalisering).
We willen de digitalisering van Breda op een verantwoorde en passende manier faciliteren. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat Breda in 2030 grenzeloos, gastvrij en groen blijft. 
De digitalisering kan Breda namelijk nieuwe oplossingen bieden voor onze maatschappelijke opgaven, onderzoekkansen in de praktijk voor onze onderwijsinstellingen en verdienkansen voor het innovatieve Bredase bedrijfsleven. Met oog voor de risico’s, ethiek en degenen die de ontwikkelingen minder goed kunnen of willen bijbenen.
Daar doen we het voor: bijdragen aan de kwaliteit van leven in Breda. Een stad met een top-of-the-bill digitale infrastructuur waar tegelijkertijd ruimte is voor rust en voor dynamische interactie en waar we samenwerken en elkaar ontmoeten. In 2030 is Breda een stad met optimale digitale mogelijkheden waar de menselijke maat voorop staat.
Het terras van Baai, liggend aan het water

De vier lijnen

We gidsen Breda door de digitale transitie

Een digitale strategie voor Breda waarbij aandacht is voor de menselijke mate van technologie is nodig, omdat de gehele maatschappij digitaliseert. Of we nu willen of niet. Om onze visie te verwezenlijken zetten we in op vier complementaire strategie lijnen. Allereerst is een hoogwaardige, razendsnelle digitale infrastructuur de meest basale en cruciale randvoorwaarde; ‘hardware’. Vervolgens kunnen hierop digitale toepassingen en diensten draaien die de stad verbeteren; ‘software’. Tegelijkertijd is het van belang dat de mensen die ermee te maken hebben, goed zijn voorbereid en begrijpen wat er op ze af komt en zelf kunnen beslissen hoe ze ermee omgaan; ‘mindware’. De laatste randvoorwaarde is dat de organisatie en processen goed worden ingericht zodat we kunnen bepalen wie, wanneer toegang tot de data krijgt; ‘orgware’.

4 wares

Hardware
Digitale infrastructuur

In Breda organiseren en faciliteren we een goede digitale infrastructuur, de zogeheten connectiviteit, hardware. Een absoluut noodzakelijke strategielijn voor het fundament van Bredata. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat Breda goed is voorbereid op het ondersteunen van nieuwe digitale diensten. Wat betreft de activiteiten rondom deze bouwsteen gaat het om vaste, draadloze dan wel sensorische verbindingen.

Software
Innovatieve oplossingen

Onze ambities op het terrein van de strategielijn software zijn gelegen in het feit dat we de belevingswaarde en kwaliteit van de stad willen vergroten door de inzet van digitale technologie. Om deze ambities te verwezenlijken realiseren we diverse ‘Smart City projecten’. Hierbij vragen we de markt om mee te denken bij verschillende maatschappelijke uitdagingen.

Mindware
Balans, digitale vaardigheden, ethiek

De strategielijn mindware richt zich op digitale bewustwording, gedrag en vaardigheden. Hierbij stellen we ons zelf voortdurend de vraag welke maatschappelijke en ethische kwesties de digitaliserende samenleving oproept. Kortom: hoe is het gesteld met ethiek, balans, competenties en inclusie? Onze ambitie op het gebied van mindware luidt dan ook: de digitale ontwikkeling is in balans met datgene wat wenselijk is voor inwoners en ondernemers.

Orgware
Manier van organiseren, data platform

Breda heeft de ambitie om te willen beschikken over een stedelijk data ecosysteem dat transparant is voor inwoners. Het kernwoord van de lijn orgware is uitwisseling. Dat wil zeggen: uitwisseling op diverse fronten. Zoals kennis en kunde, innovatiekracht, (ethische) inzichten, data.